Zapewnienie zgodności organizacji z prawem ochrony danych osobowych, poprzez:

 • Ustalenie procesów występujących w organizacji i stworzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • Ustalenie roli administrator/procesor w jakiej występuje organizacja w konkretnym procesie,
 • Ustalenie podstawy prawnej przetwarzania danych (weryfikacja możliwości przetwarzania) w planowanym celu,
 • Stworzenie niezbędnej dokumentacji odpowiedniej do potrzeb danej organizacji, w tym m.in.:
 1. Polityka ochrony danych osobowych,
 2. Umowa powierzenia,
 3. Procedura wyboru kontrahenta,
 4. Rejestr powierzeń,
 5. Procedura realizacji praw podmiotów danych,
 6. Wzory klauzul informacyjnych,
 7. Procedura obsługi incydentów,
 8. Procedura oceny ryzyka,
 9. Procedura retencji danych,
 10. Inne.
 • Analiza ryzyka/ocena skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • Szkolenia ogólne i tematyczne,
 • Audyty zakończone raportem,
 • Przyjęcie funkcji IOD.