Często przedstawiony stan faktyczny należy ocenić również z punku widzenia innych dziedzin prawa. Dlatego jakkolwiek głównie skupiam się na na problematyce prawa ochrony danych osobowych, zobowiązań i prawie gospodarczym, to w razie potrzeby świadczę pomoc również w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej a także innych gałęzi prawa.